Ukrainian English Russian

Методист деканату ІЕФ:

1. Забезпечує складання документації по факультету.

2. Веде облік руху студентів (академічні відпустки, переводи, відрахування, відновлення).

3. Реєструє вхідне і вихідне листування.

4. Складає документацію, необхідну для організації сесій (списки студентів, інформаційні карти іспитів, списки викладачів, переліки предметів відповідно до навчального плану, ін.).

5. Контролює проведення щомісячних атестацій студентів по поточній успішності і відвідуваності.

6. Веде книгу здачі іспитів і заліків у період екзаменаційної сесії.

7. Контролює оформлення навчальної документації (атестаційних, екзаменаційних і залікових відомостей (листів)) і заповнення журналів груп викладачами.

8. Проводить звірення записів у залікових книжках і екзаменаційних і залікових відомостях (листах).

9. Здійснює збір інформації для навчальних карток студентів.

10. Оформляє: навчальні картки студентів; перевідні справи студентів.

11. Складає довідки про навчання в навчальному закладі для надання їх студентами в державні органи, установи, і т.п.

12. Здійснює підготовку проектів наказів факультету по студентському контингенту для відділу кадрів.

13. Здійснює підготовку документації по організації навчального процесу для декана, навчального відділу.

14. Координує роботу старост навчальних груп, здійснює контроль за веденням журналів навчальних груп.

15. Дає роз'яснення студентам і викладачам факультету за розкладом занять (його зміні) і з питань навчального процесу.

16. Здійснює підготовку необхідних документів по запиту бухгалтерії, відділу кадрів, інших підрозділів навчального закладу.

17. Здійснює контроль за виконанням професорсько-викладацьким складом затверджених розкладів навчальних занять іспитів і заліків.

 

КАЗМІРЧУК НАТАЛІЯ ВАЛЕРІЇВНА

Посада: Методист інженерно-економічного факультету

Освіта: Первомайський політехнічний інститут НУК, 2007 рік, спец. «Облік і аудит»

Підвищення кваліфікації: Українська інженерно-економічна академія, магістратура, напрям «Педагогіка вищої школи»

 Секретар деканату МФ:

 1. Збирає інформацію і готує документи про студентів (списки груп, журнали груп, зведені відомості успішності навчання, додатки до дипломів, інформацію для карток студентів та бази даних, анкети, про участь у науковій роботі,  документи інвалідів і сиріт та ін.). Надає документи відповідним структурним підрозділам  інституту, кураторам, викладачам та студентам.

 2. Складає і видає студентам факультету довідки про навчання для подання їх до державних органів, установ і т.п.

 3. Оформляє академічні довідки та перевідні справи студентів.

 4. Готує і оформляє накази по студентам факультету (про поновлення, академічні відпустки, відрахування, зміну прізвищ, призначення стипендії, допуск до держіспитів та захисту ДР і ДП та ін.). Надає накази про зміни в контингенті студентів до навчальної частини НУК.

 5. Реєструє студентські квитки, індивідуальні плани, залікові книжки, дипломи і додатки та видає їх  студентам і випускникам під розпис.

 6. Контролює проведення атестацій студентів та поточної успішності і відвідування занять.

 7. Контролює ведення журналів навчальних груп.

 8. Дає роз'яснення студентам і викладачам факультету за розкладом занять (його змін) і з питань навчального процесу.

 9. Готує необхідні документи по запиту бухгалтерії, відділу кадрів та інших підрозділів навчального закладу.

 10. Доводить до відома кафедр, кураторів, старост, та студентів інформацію  і оголошення декана та адміністрації філії щодо питань організації навчально-виховної роботи, медогляду, виконання умов договору та ін.

 11. Контролює відвідування занять студентами, успішність навчання, оплату за навчання, проходження медогляду та ін.  і  доводить результати до відома декана та адміністрації.

 12. Дає необхідну інформацію старостам, кураторам, викладачам та секретаркам кафедр за вимогами декана та адміністрації.

 13. Реєструє документи студентів про поважні причини пропуску занять.

 14. Реєструє вхідне і вихідне листування зі студентами.

 

 ІЛАЩУК ОЛЕНА ВОЛОДИМИРІВНА

 Посада: Секретар машинобудівного факультету

 Освіта: Первомайський політехнічний коледж, 2005 рік, спец. «Правознавство»