Експертні висновки первинної акредитаційної експертизи підготовки бакалаврів з напряму підготовки 6.030509 "Облік і аудит" галузь знань 0305 "Економіка та підприємництво" у Первомайському політехнічному інституті Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова.

Переглянути тут..........


 

З 16 по 18 грудня 2015 року згідно наказу Міністра освіти і науки України №2029л від 11.12.2015 року було проведено первинну акредитацію підготовки спеціалістів зі спеціальності 7.05060101 "Теплоенергетика". 

Наказ переглянути тут....

Висновки експертної комісії завантажити тут....