Інформація про навчально-методичне та інформаційне забезпечення

Бібліотека

Матеріал. техн. забезпечення

Періодика магістр

Розділ 4

Розділ 5

Робоча Програма Навчальної Дисципліни - Іноземна Мова

Робоча Програма Навчальної Дисцспліни - Правове Забезпечення

Робоча Програма Навчальної Дисципліни - Енергозбереження

Робоча Програма Навчальної Дисципліни - Маркетингові Дослідження

Робоча Програма Навчальної Дисципліни - Методологія Наукових досліджень

Робоча Програма Навчальної Дисципліни - Охорона Праці

Робоча Програма Навчальної Дисципліни - Енергетичний Менеджмент

Робоча Програма Навчальної Дисципліни - Системи вимірювання, обліку і керування енерговикористанням

Робоча Програма Навчальної Дисципліни - Математичне моделювання енергетичних систем

Робоча Програма Навчальної Дисципліни - Педагогіка Вищої Школи