Освітня програма: Облік і аудит. Бакалавр 2018

ОПП Облік і аудит 2019

Група забезпечення спеціальності 071 Облік і оподаткування

Робочі навчальні програми

 Дисципліни загальної підготовки

РНП Геоекономіка.docx

РНП Макроекономіка.docx

РНП Мікроекономіка.docx

РНП Політекономія.docx

РНП Вища матем 12О-А0-71

РНП Екон інформатика 2018 12-ОА

РНП – Історія економіки та економічної думки

РНП – Іноземна мова  (2 курс)

РНП – Основи охорони праці (2 курс)

РНП – Політологія

РНП – Історія України

РНП –  Безпека життєдіяльності

РНП – Основи психології

РНП – Соціологія

РНП – Українська мова (за професійним  спрямуванням)

РНП – Основи екології та екологічна етика

РНП – Осн.охор.праці (4 курс)

РНП – Фізичне виховання

РНП – Філософія

РНП Міжнародне співробітництво

РНП Бізнес англійський (45-П)

РНП Бізнес англійський (42-ЕП)

РНП Господарське право

РНП Історія економіки та економічної думки

РНП Трудове право

РНП Фінансове право

Дисципліни професійної і практичної підготовки

РНП Аналіз господарської діяльності.docx

РНП Аудит.doc

РНП Бухгалтерський облік.doc

РНП Внутрішньогосподарський контроль.doc

РНП Діловодство в бухгалтерії.doc

РНП Економіка підприємства.doc

РНП Економічна статистика.doc

РНП Економічний аналіз.doc

РНП Звітність підприємств.doc

РНП Інформаційні системи і технології в обліку.doc

РНП Маркетинг.doc

РНП Облік в зарубіжних країнах.doc

РНП Облік і звітність в оподаткуванні.docx

РНП Оподаткування.doc

РНП Організація і методика аудиту.doc

РНП Основи соціально - економічного аналізу.docx

РНП Практика Вступ до спеціальності.doc

РНП Практика з бухгалтерського обліку.doc

РНП Судово-бухгалтерська експертиза.docx

РНП Управлінський облік.docx

РНП Фінанси.docx

РНП Фінансовий облік за видами діяльності.doc

РНП Історія бухгалтерського обліку.docx