Кафедра «Теплоенергетики та технологій машинобудування»

Галузь знань 13 Механічна інженерія

Спеціальність 131 Прикладна механіка

Освітня програма «Технології машинобудування»

Якісний склад групи забезпечення

Освітній рівень «бакалавр» 

Робочі програми навчальних дисциплін

І. Цикл загальної підготовки

Нормативні дисципліни

 1. Історія України
 2. Українська мова (за проф. спрям.)
 3. Філософія
 4. Іноземна мова
 5. Політологія
 6. Фізичне виховання
 7. Вища математика
 8. Вища математика (скор. терм.)
 9. Фізика
 10. Фізика (скор. терм.)
 11. Хімія
 12. Основи інформаційних технологій та програмування
 13. Основи інформаційних технологій та програмування(скор. терм.)

Дисципліни вільного вибору студента

 1. Основи психології
 2. Соціологія
 3. Основи екології та екологічна етика
 4. Безпека життєдіяльності
 5. Основи охорони праці

 Цикл професійної підготовки

Нормативні дисципліни

 1. Теоретична механіка
 2. Опір матеріалів
 3. Взаємозамінність, стандартизація та технічні вимірювання
 4. Деталі машин
 5. Деталі машин (скор. терм.)
 6. Матеріалознавство та технологія конструкційних матеріалів
 7. Матеріалознавство та технологія конструкційних матеріалів (скор. терм.)
 8. Економіка підприємства
 9. Виробнича практика
 10. Теорія різання
 11. Ріжучий інструмент
 12. Технологічні методи виробництва заготовок машин
 13. Обладнання та транспорт механообробних цехів
 14. Технологічна оснастка
 15. Механоскладальні дільниці та цехи у машинобудуванні
 16. Теоретичні основи технології виробництва деталей
 17. Технологія обробки типових деталей та складання машин

 Дисципліни вільного вибору студента

 1. Програмування технологічного обладнання
 2. Основи автоматизованого проектування технологічних процесів
 3. Засоби механізації та автоматизації виробничих процесів
 4. Основи триботехнології 
 5. Електорофізичні  та електрохімічні методи обробки