Робочі навчальні програми

Якісний склад групи забезпечення

Освітні програми

Освітня програма Економіка підприємства

Освітня програма Економіко-правове забезпечення діяльності підприємства

Дисципліни професійної підготовки

Геоекономіка РП  Економіка

Економічна статистика РП  Економіка

РНП Обгрунтування господарських рішень титульна

Потенціал і розвиток підприємства

Ринок цінних паперів титульна

РНП економіка  морського транспорту

РНП економіка і організація інноваційної діяльності

РНП економіка підприємства

РНП Економіка праці та СТВ

РНП Зовнішньоекономічна діяльність   

РНП мікроекономіка

РНП Макроекономіка інт план

РНП Макроекономіка

РНП Маркетинг    Економ

РНП мотивація

РНП Організація виробництва   

РНП Політекономія

РНП Фінансова діяльність субєктів госп титульна