Бакалавр

Спеціальніть 144 Теплоенергетика

Освітня програма підготовки бакалаврів 

Якісний склад групи забезпечення

Робочі програми навчальних дисциплін

Вища математика

Електротехніка та електроніка

Математичні методи на ЕОМ

Основи інформаційних технологій 

Основи екології та екологічна етика

Теоретична механіка

Технічна механіка

Фізика

Джерела та системи теплопостачання комунальних та промислових об'єктів

Обробка технологічних рідин та стічних вод

Основи автоматизації об'єктів теплоенергетики

Тепломасообмін

Теплотехнічні вимірювання та прилади

Матеріалознавство та ТКМ

Комунальне господарство та енергетика населених місць

САПР в теплоенергетиці

Теплотехнологічні процеси та установки

Виробнича практика

Вторинні та нетрадиційні джерела енергії

Методи утилізації промислових та комунальних відходів

Системи розподілу енергетичних і матеріальних носіїв

Комунальне господарство та енергетика населених місць

ТЕС та АЕС і установки

Системи комп'ютерного проектування "КОМПАС"

Топки та котельні установки ТЕС і промислових підприємств, ядерні реактори

та парогенератори АЕС

Основи автоматизації об'єктів теплоенергетики