Інформація про навчально-методичне та інформаційне забезпечення

 

> Відомості про навчально-методичне забезпечення освітньої діяльності у сфері вищої освіти 

> Відомості про інформаційне забезпечення освітньої діяльності у сфері вищої освіти 

> Бібліотека


Освітньо-професійна програма підготовки бакалаврів ДВЗ 2016

Освітньо-професійна програма підготовки бакалаврів ДВЗ 2019

Група забезпечення освітньої програми "Двигунів внутрішнього згоряння"


  Загальні

РНП Міжнародне співробітництво 

РНП Іноземна мова (за професійним спрямування) (4 курс-ДВЗ) 

РНП Іноземна мова (за професійним спрямування) (4 курс-ХМ) 

РНП Політологія 

РНП Безпека життєдіяльності 

РНП Іноземна мова (2 курс) 

РНП Історія України 

РНП Основи психології 

РНП Соціологія 

РНП Українська мова (за професійним спрямуванням) 

РНП Основи охорони праці (3 курс) 

РНП Фізичне виховання 

РНП Філософія

Професійні 

РНП  Теорія двигунів внутрішнього згоряння.pdf  

РНП (гр. 21) Технічна термодинаміка.pdf 

 РНП (гр. 21). Теоретичні основи теплотехніки.pdf 

 РНП (гр. 44). Теоретичні основи теплотехніки.pdf 

 РНП Гідравліка, гідро- та пневмопривід.pdf 

 РНП Газова динаміка та агрегати наддуву.pdf 

 РНП Основи комп’ютерного проектування ДВЗ.pdf 

 РНП Основи права.pdf 

 РНП САПР ДВЗ.pdf 

 РНП Системи ДВЗ.pdf 

 РПН Автоматичне регулювання ДВЗ.pdf 

 РПН Агрегати ДВЗ (гр. 44),.pdf 

 РПН конструкція та динаміка ДВЗ.pdf 

 РНП Матем методи на ЕОМ 41-ХМ.pdf

РНП ОІТ 2018 34-ЕМ.pdf

РНП ОМ 34-ЕМ 2018-2019+.pdf

РНП Основи екологія та екологічна етика 2018 34-ЕМ.pdf

РНП Тер. мех 34 група.pdf

РНП Хімія 2018 34-ЕМ.pdf

Фізика 34-33з-34з.pdf

РНП Деталі машин 34 гр.pdf

РНП Деталі машин 34 ЕМ.pdf 

РНП ОМ 20-ЕМ 2018-2019+.pdf 

РНП ОМ 34-ЕМ 2018-2019 +.pdf 

РНП ТММ 34-ЕМ 2018-2019 +.pdf 

РНП ТММ 44-ЕМ-2018-2019 +.pdf 

РНП Хімія 10-ЕМ 2018.pdf 

РНПВища математика 34-ЕМ 142.pdf