Ukrainian English Russian

051 «Економіка» Обліково-аналітичне забезп, ек. діяльності підп-ва. Переглянути.

051 «Економіка» Економіка і управління підприємством. Переглянути.

131 «Прикладна механіка» Технології енергетичного машинобудування. Переглянути.

131 «Прикладна механіка» Технології машинобудування. Переглянути.

6.030509 "Облік і аудит". Переглянути.