Симпозіум проходив в одному з провідних і найдавніших технічних університетів Європи – Національному університеті «Львівська політехніка», заснованому у 1816 році і розташованому в перлині міст України – старовинному місті Львові.

На зустріч, організовану Міністерством освіти і науки, Українським товариством з механіки руйнування матеріалів, Науковим товариством імені Шевченка та редакцією журналу «Машинознавство», прибули науковці і практики з Німеччини, Югославії, США, Польщі, Словаччини. Обговорювались актуальні прикладні проблеми динаміки та міцності конструкцій, моделювання механічних систем, сучасних енергоощадних та ресурсозберігаючих технологій у машинобудуванні тощо.

Створення та експлуатація машин, споруд, засобів матеріального виробництва та знарядь праці постійно висувають перед інженерами-практиками та дослідниками в галузі механіки матеріалів і матеріалознавства нові проблеми, пов’язані передусім з підвищенням надійності та довговічності різних елементів конструкцій, - розповів Володимир Васильович Панасюк — всесвітньо відомий український учений в галузі механіки та міцності матеріалів і конструкцій, академік НАН України, дійсний член НТШ, доктор технічних наук, професор, директор Фізико-механічного інституту ім. Г. Карпенка (ФМІ) НАН України, - Напрочуд актуальним нині є питання встановлення залишкового ресурсу об’єктів тривалої експлуатації, зокрема таких, як енергетичне устаткування, мости, нафто - та газотрубопроводи, залізничний транспорт. Це стосується всіх індустріально розвинутих країн. Загрозливе становище складається, наприклад, в енергетиці, як у тепловій, так і в атомній. Значна частина об`єктів, що діє вже тривалий час, вичерпали свій розрахунковий ресурс. Виникає запитання: що далі робити - експлуатувати до повного руйнування чи зупиняти? Відповідь принесуть дослідження процесів деградації фізико-механічних властивостей конструкцій у реальних умовах та встановлення закономірностей пошкоджуваності матеріалів. Низка прикладів розв`язання таких проблем буде представлена учасниками симпозіуму.

На симпозіумі від Первомайського політехнічного інституту Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова з доповіддю «Інженерна методика розрахунку циліндричних оболонок, що підкріплені кільцями жорсткості» прийняла участь доцент кафедри ДВЗ кандидат технічних наук В.В.Нестеренко.