Ukrainian English Russian

             Розвитку міжнародного співробітництва у сфері вищої освіти та інтеграції системи вищої освіти до світового освітнього простору приділяється досить велика увага, отже це головні виклики нового часу  розбудови Європейської держави - України.

            Важливою подією у роботі Первомайської філії стала наукова співпраця та підписання міжнародного договору освітнього та наукового партнерства з Вільнюським університетом (Vilnius University) на найближчі п’ять років.

            Міжнародна науково-практична  конференція, що присвячувалась «100-річчю відновлення держави Литва» у м. Вільнюс (Литва) стала початком співпраці та платформою формування міжнародної співпраці  між Вільнюським університетом та Первомайською філією Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова. 

         У роботі конференції, що проводилась факультетом економіки і бізнес адміністрування (Литва) прийняли участь представники європейських навчальних закладів, країн: Латвія, Чеська республіка, Словацька республіка, Хорватія, Естонія, Великобританія, Польща, Німеччина, Австрія та інші. Окремо під час заходу було обговорено основні досягнення у сфері науки та технологій в кожній з країн, стан та перспективи розвитку співпраці навчальних закладів, зазначено успішну реалізацію програм міжнародного науково-технічного та інноваційного співробітництва минулих років, окреслені головні напрямки та пріоритети спільних науково-технічних проектів на майбутнє. Під час заходу велась пряма трансляція, та надавалась можливість поставити запитання у режимі он-лайн. Підсумком роботи конференції стало видання доповідей провідних європейських науковців у міжнародному фаховому виданні.

         Варто зазначити, що Вільнюський університет (Vilnius University) - найстаріший і один з найбільших навчальних закладів Литви, який був заснований в 1579 році. Має великий авторитет не тільки в країнах Балтії, а й у всій Європі. Бере активну участь в міжнародних наукових конференціях та інших академічних заходах.

      Університет становлять 12 факультетів, 8 інститутів, 10 дослідницьких центрів, найстаріша в Литві бібліотека, 3 університетських лікарні,  астрономічна обсерваторіяботанічний сад, обчислювальний центр.  


            Університет входить в асоціацію університетів Європи Утрехтської мережі, до якої входять: Грацький університет;Антверпенський університет; Королівский університет (Белфаст); Університет Галла; Університет Арістотеля; Орхуський університет; Тартуський університет; Ірландський національний університет (Корк); Болонський університет; Університет Ісландії;Мадридський університет; Латвійський університет; Вільнюський університет;Мальтійський університет; Утрехтська школа мистецтв; Утрехтський університет; Рурський університет; Лейпцизький університет;  Бергенський університет; Ягеллонський університет; Коїмбрський університет; Яський університет; Університет Коменського; Люблянський університет; Будапештський університет; Гельсінський університет; Лілльський університет; Страсбурзький університет; Університет Масарика; Базельський університет.   

            Співпраця з Вільнюським університетам також надала можливість науковцям  Первомайської філії  НУК друкувати  наукові статі  у міжнародних виданнях, що входять до науко метричних баз Scopus та Web of Science, а саме  The International Journal «Entrepreneurship and Sustainability Issues» та інші. Найближчим часом очікуємо зазначений вище міжнародний збірник на Первомайській філії, де надруковані підсумки спільних наукових досліджень, що проводились науковцем кафедри економіки та організації виробництва інженерно – економічного факультету (Філіпішиною Л.М.) та науковцем кафедри бухгалтерського обліку та аудиту, факультету економіки і бізнес адміністрування Вільнюського університету (Gerda Venckeviciute).

         Отже міжнародна наукова співпраця значно розширює можливості науковців. Головними пріоритетами  для євроінтеграції української науки є розвиток: ефективних національних дослідницьких систем; оптимальна транснаціональної кооперації та конкуренції; відкритий ринок праці; оптимальний обмін та трансфер наукових знань;  гендерна рівності у дослідженнях;  міжнародна кооперації. Саме дотримання таких принципів передбачено проектом освітньої Дорожньої карти інтеграції України до Європейського дослідницького простору (ERA-UA) та широко впроваджуються у  роботі освітніх закладів.

            Первомайська філія НУК відкрита для освітнього та наукового партнерства. Запрошуємо до співпраці.

Керівник інноваційного центру   Л.М. Філіпішина