19 листопада 2019 року в Первомайській філії Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова було проведено XII Міжвузівська науково – практичну студентську конференцію «Проблеми сімейних відносин: правовий і соціальний аспекти», організована кафедрою соціально – гуманітарних дисциплін.

Програмно – цільовим напрямом роботи конференції обрано «Толерантність та взаємодопомога у сім’ї як запорука мирного співіснування у сучасному суспільстві»

На сучасному етапі розвитку українського суспільства виховання на ідеях толерантності набуло особливої актуальності. Виклик часу - по-новому подивитись на світ, подолати перепони, які роз’єднують людей, утвердити між ними стосунки на засадах гуманізму та взаєморозуміння. Тому активізується процес пошуку ефективних механізмів виховання молоді у дусі толерантності, поваги до прав та свобод інших людей не залежно від їхньої національної, соціальної приналежності, поглядів, світосприйняття, способів мислення та поведінки.

В роботі конференції взяли участь студенти та викладачі вищих навчальних закладів регіону. А саме: Первомайського коледжу НУК, Первомайської філії Університету сучасних знань, Херсонського державного університету, Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського.

Підготовлені матеріали, свідчать про зацікавленість студентів вивченням сучасних та нагальних питань, що стосуються сімей трудових мігрантів, розлучених сімей. Цікавиться молодь і питаннями толерантності  в сім’ї, колективі, молодіжному середовищі, у взаєминах зі старшим поколінням. На особливу увагу заслуговують підняті проблеми насилля в сім’ї. Студенти вивчали це питання на загальнодержавному та регіональному рівнях. Новинкою конференції 2019 року стали підготовлені студентами соціальні проекти у вигляді відеороликів. В яких вони пропонують шляхи подолання кризових ситуацій. Такі проекти підготували студенти Первомайського коледжу НУК імені адмірала Макарова та Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського.

Хочеться побажати всім співпраці, партнерства, готовність приймати чужі думки, бути готовими до конструктивного діалогу, компромісу.