21 грудня 2019 року відбувся захист кваліфікаційних робіт  здобувачів  (другого) магістерського рівня спеціальності 051 «Економіка».  Свої роботи представили 14 магістрантів за різноманітною тематикою досліджень. Апробація результатів досліджень здобувачів вищої освіти знайшла відображення у публікаціях  наукових статей та тез участі у  міжнародних, всеукраїнських, міжвузівських науково-практичних конференціях.

Голова державної екзаменаційної комісії, Перший заступник голови Первомайської Райдержадміністрації з питань агропромислового комплексу, фінансів і промисловості Бондаренко С.В. відзначів, що дослідження  виконані на високому рівні та мають практичну значимість і можуть бути впроваджені на підприємствах регіону.