Кваліфікаційна атестація являється підсумковим етапом підготовки здобувачів вищої освіти. Так, в січні 2020 року відбувся захист кваліфікаційних робіт та іспит з професійно орієнтованих дисциплін  здобувачів  (першого) бакалаврського рівня спеціальностей 051- «Економіка»,  071- «Обік і оподаткування»

 

 Свої роботи представили 44 здобувачі вищої освіти за різноманітною тематикою досліджень. Випускники показали добрий рівень  знань, що свідчить про  можливість їх  застосування  у практичній діяльності.