Ukrainian English Russian

 У Первомайській політехніці відбувся он-лайн дев’ятий науково-практичний форум з «Енергозбереження як енергетична безпека України», де обговорювались питання характеристик сонячних колекторів, результати дослідження теплообмінників типу «труба в трубі», використання електромобілів, про тенденції інвестиційного забезпечення розвитку сонячної енергетики, та багато інших цікавих тем з економії та використання енергоресурсів. Ініціаторами проведення даного заходу традиційно виступає кафедра «Теплоенергетики та технологій машинобудування».

Проблемні питання запропоновані слухачам стосувалися тем оцінювання енергетичної безпеки України, аналізу напрямків застосування енергії сонця, проблеми кліматичних змін, застосування нових технологій у теплової енергії, енергозбереження та екології.

Цікавими та презентабельними, на думку слухачів, були доповіді Сологуб Д.І. (науковий керівник к.т.н. Анастасенко С.М),  Душенко Д.С. (науковий керівник к.т.н., доцент Шаповалов Ю.О), Вусик Я. Э. (науковий керівник к.е.н., професор НУК Гришина Л.О),  Ганюшкін М.С. (науковий керівник к.т.н. Капура І.А), Дмитрієв Р.Ю. (науковий керівник доцент НУК Семенов М.М).

Загалом було подано 39 доповідей які підготували студенти Первомайської філії та Національного університету кораблебудуванням ім. адмірала Макарова. За результатами он-лайн форуму випущено збірник тез доповідей.

 Свіжі ідеї щодо заощадження енергетичних ресурсів, на думку учасників форуму, зможуть використати вітчизняні підприємства та приватні організації.

Тези доповідей