Ukrainian English Russian

  «Думаю, отже існую»

                                                                                       Рене Декарт

ЗАПРОШУЄМО НА ФІЛОСОФСЬКІ ЧИТАННЯ

ОРГАНІЗАТОР: к. і. н., доцент, доцент кафедри соціальних та загальнотехнічних  дисциплін Тетяна Букіна

Тема:  Із історії розвитку світової філософської думки

Тип заняття: семінар відтворення теоретичних знань з елементами проблемного навчання

Актуальність: філософія є особливою сферою людського знання і пізнання. Це наука, яка постійно змінюється та вдосконалюється згідно вимог сучасності, перед якою завжди відкриваються нові перспективи.

Вивчення філософії починається із засвоєння історії розвитку філософської думки. У поглядах філософів починаючи з античності найважливішою є віковічна проблема сенсу людського існування та буття. І в наш час особливо гостро постає питання про буття людини. Це пов’язано з підвищенням інтересу до різних форм людського самовиявлення та самоусвідомлення.

 

Коли: 25.04.2022 р.

О котрій годині: 9.30

Ідентифікатор конференції: 747 2912 2633

Код доступу: 25.04.22-2