Ukrainian English Russian

Шановні наукові, науково-педагогічні працівники, студенти!
Щиро вітаємо з Днем науки!

 

    Це свято органічно увійшло в наше університетське життя, стало днем шанування людей творчої праці, діяльність яких є символом відданості Науці. Без наукового працівника, педагога держава не має майбутнього. Їх наполеглива праця  множить здобутки у світову скарбницю знань. Це свято вшанування наукових традицій, досягнень вчених, якими ми по праву пишаємося, і на які покладаємо великі сподівання.

     Бажаємо колективу нових творчих пошуків і здобутків, невичерпної енергії, наснаги та вагомих успіхів і перемог на нелегкому, але надзвичайно цікавому шляху. Зичимо кожному з вас міцного здоров’я, благополуччя, родинного тепла та любові. Щастя, миру та злагоди вам та вашим рідним і близьким!

 

Найвагоміші наукові здобутки ПФ НУК

Перемога у конкурсі грантових проектів ERASMUS+

 

Кафедра економіки і організації виробництва

 

 

 

У 2020 році доктор економічних наук, професор кафедри економіки і організації виробництва отримала відзнаку НАЙКРАЩА ЖІНКА В ПРОФЕСІЇ (НАУКОВЕЦЬ)

 

Кафедра обліку і економічного аналізу

Наукова діяльність кафедри обліку і економічного аналізу спрямована на розвиток професійного та наукового рівня викладачів і фахову підготовку здобувачів вищої освіти. Освітній процес успішно поєднаний з науково-дослідним. В рамках наукової діяльності,  проводяться дослідження з обліково-економічних  проблем  сталого розвитку країни та регіону; досліджується обліково-аналітичне забезпечення діяльності суб’єктів господарювання; проблеми аудиту,  внутрішньогосподарського контролю та оподаткування.

Протягом останніх п’яти років науково-педагогічні працівники кафедри опублікували 97 праць, з них 73 наукового та 24 навчально-методичного характеру. Плідно працювали над науково-дослідною темою «Теорія і практика управлінського і бухгалтерського обліку, аналізу та аудиту діяльності суб’єктів господарювання»  (номер державної реєстрації ДР  0113 U007515) наукового журналу «Економіка і фінанси», м. Дніпро, в якості співвиконавців. Ефективність результатів НДР підтверджено відповідними актами впровадження та опублікованими матеріалами досліджень. 

Викладачі кафедри взяли участь у роботі 40 Міжнародних та Всеукраїнських науково-практичних конференцій, 2 Міжнародних науково-методичних семінарах, понад 10 професійних вебінарах, організованих Федерацією бухгалтерів і аудиторів України (наразі науково-педагогічні працівники кафедри є асоційованими членами ФБАУ) та пройшли стажування в освітніх закладах країн Європейського Союзу, зокрема в: Вищій школі економіки і менеджменту суспільного управління в Братиславі, Словаччина; Вищій технічній школі в Катовіце, Польща; Суспільно-економічному університеті у Пшеворську, Польща;  Університеті фінансів, бізнесу та підприємництва, м.Софія, Болгарія 

Важливим напрямом організації наукової роботи кафедри обліку і економічного аналізу є залучення до неї здобувачів вищої освіти, які виявили схильність до наукових досліджень. Під керівництвом викладачів кафедри протягом останніх 5 років до участі в науковій роботі залучено більше 80 здобувачів, які взяли участь у роботі Міжнародних та Всеукраїнських науково-практичних конференцій, ІІ турі Всеукраїнської олімпіади з облікових дисциплін, І-му етапі ІІ-го туру Всеукраїнського конкурсу наукових студентських робіт зі спеціальності 071 «Облік і оподаткування», науково-практичних форумах, тренінгах, брифінгах, засіданнях круглих столів  тощо.

 Крім того, здобувачі вищої освіти мають можливість живого спілкування з практикуючими спеціалістами, шляхом участі у семінарах та вебінарах, що організовуються Всеукраїнським громадським об’єднанням ВКК «Баланс-клуб», членами якого є науково-педагогічні працівники кафедри  

 

Кафедра ФЗТД

Кафедра щорічно проводить студентський науково-практичний форум «Сучасні технології: досягнення та перспективи». На ньому представляються десятки доповідей, в тому числі з інших навчальних закладів. На кафедрі підготовлено 3 посібника (2 за останні 5 років) та 1 монографія (можна викреслити). Готуються нові підручники.

Викладачі кафедри ФЗТД підготовили за 5 років  понад 100 тез доповідей сумісно із студентами на конференції та форуми.

За останні 5 років підготовлено: 1 стаття в Scopus, Web of Science 2, фахових журналах – 18, методичні вказівки – 55.  Викладачі кафедри підготували 9 доповідей на Міжнародні та Всеукраїнські конференції. Приймають участь в он-лайн вебінарах; 4 викладача кафедри приймали участь у програмі Євросоюза Erasmus+ (Капура І.А., Гордієнко М.Л., Тарасов І.В., Лисих А.Ю.).

Капура І.А. отримав сертифікат із США міжнародного зразка з Америки. Асоціації інженерів-теплоенергетиків. Лисих А.Ю. вступила у Всеукраїнську громадську організацію «Асоціація технологів-машинобудівників України». Тарасов І.В. підготував до участі у ІІ турі Всеукраїнському конкурсі студентських робіт студентку Д. Шандрик. Капура І.А.,  Лисих А.Ю., Тарасов І.В. здобули другу вищу  освіту ОКР магістр. Тарасов І.В. заключив договір на обслуговування комп’ютерної системи з одним із комунальних підприємств міста. Тарасов І.В. впровадив інформаційну систему «Навчальний процес» в нашому ВНЗ. 

 

 Кафедра соціально-гуманітарних дисциплін.

 

Кафедра ТЕ та ТМ вітає всіх НПП

з днем НАУКИ !

Бажаємо творчого натхнення всім НПП ! 

За п’ятирічний термін кафедра «Теплоенергетики та технологій машинобудування» має такі наукові досягнення:

-         опубліковано статей у фахових виданнях – 17;

-         опубліковано тез доповідей на науково-практичних конференціях, в тому числі міжнародних, всеукраїнських та студентських – 64;

-         організовано НПП працівниками Анастасенко С.М. та Шостаком О.В. та проведено п’ять студентських науково-практичних форумів «Енергозбереження як енергетична безпека України».

НПП кафедри підготовлено до друку і видано:

-         три навчальних посібника і одна колективна монографія;

-         36 методичних вказівок до лабораторних і практичних занять та конспектів лекцій для студентів.

 

Кафедра ТЕ та ТМ

Кафедра теплоенергетики та технологій машинобудування

 

Кафедра "Енергетичне машинобудування"

Запрошуємо до участі у студентській науково-практичної конференції "Молодь, освіта, наука-2021"

 

Розклад Іспитів:

 

 

Шановні вступники!

Відповідно до наказу МОН України №1468 від 26.11.2020 року «Про підготовку та проведення в 2021 році вступних випробувань, що проводяться з використанням організаційно-технологічних процесів здійснення зовнішнього незалежного оцінювання», реєстрація на єдиний вступний іспит з іноземної мови (ЄВІ) триватиме з 11 травня (з 9:00) до 3 червня 2021 року (до 18:00).

Вступники (ОС «Бакалавр») для вступу на ОС «Магістр» зможуть надіслати скан-копії (фотокопії) документів для дистанційної реєстрації на ЄВІ на електронну адресу admin@ppi.net.ua

Перелік документів, необхідних для реєстрації:

заява-анкета;

документ, що посвідчує особу;

облікова картка платника податків (крім осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються отримувати реєстраційний номер облікової картки платника податків);

1 фотокартка розміром 3*4

документ про здобутий ступінь вищої освіти (освітньо-кваліфікаційний рівень) (для осіб, які завершили навчання у минулих роках);

медичний висновок за формою 086-3/о (у разі необхідності створення особливих умов для проходження ЄВІ);

довідка, видана за місцем навчання, щодо планового завершення навчання та отримання диплома в рік вступу (для осіб, які завершують навчання у поточному році у вищих військових навчальних закладах (закладах вищої освіти із специфічними умовами навчання).

У темі листа вступник обов’язково зазначає прізвище, ім’я, по батькові.

В тексті листа вступник обов’язково зазначає прізвище, ім’я, по батькові (повністю) та номер облікової картки платника податків (за наявності).

Приймальна комісія перевіряє наявність документів необхідних для реєстрації вступника.

Якщо після перевірки документів буде встановлено, що особа не має права брати участь у конкурсному відборі, тоді на електронну адресу, із якої надійшли документи, представник Приймальної комісії надсилає повідомлення про відмову в реєстрації, з вказанням причини відмови.

Здійснивши всі необхідні перевірки документів та реєстрацію вступника, представник Приймальної комісії надсилає скановану копію реєстраційної картки. Вступнику необхідно перевірити правильність даних, засвідчити їх підписом та надіслати Приймальній комісії. Після цього, вступник отримає копію екзаменаційного листка на електронну адресу, вказану в заяві-анкеті.

Основна сесія ЄВІ буде проходити в обласних центрах та містах обласного значення.

Перелік міст обласного підпорядкування, у яких може бути створено пункти тестування для проведення основної сесії ЄВІ з англійської мови у 2021 році (Наказ УЦОЯО №67 від 29.04.2021)

№ з/п

Регіон

Місто

1

Дніпропетровська область

м. Кривий Ріг

2

Запорізька область

м. Мелітополь

3

Київська область

м. Біла Церква

4

Полтавська область

м. Кременчук

5

Черкаська область

м. Умань

Оформлений екзаменаційний листок зберігається в Приймальній комісії та видається вступнику особисто, а також може бути надісланий вступнику засобами поштового зв’язку, у разі якщо про таку необхідність зазначено в заяві-анкеті.

Телефони для консультації:

0973274731 – Ірина Сергіївна

 

 

У зв’язку з рішенням Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій міста Миколаєва про скасування "червоного" рівня епідемічної небезпеки на території Миколаївської області та перехід Миколаївщини - у "жовту" зону - з 00 години 00 хвилин 01 травня 2021 року (протокол №11 від 30.04.21 року) з 11 травня заняття у Первомайській філії НУК на денній та заочній формах навчання будуть проходити згідно графіка навчального процесу у звичайному режимі.

21 квітня 2021 року відбувся ХIII Студентський науково-практичний форум "Сучасні технології: досягнення та перспективи", який був організований викладачами та співробітниками кафедри ФЗТД.

У зв’язку із карантином оголошеним в Україні і який до теперішнього часу триває, були відмінені очні заняття, в тому числі і в Первомайській філії НУК. Тому наукова робота зі студентами, як і навчальна, проводилась дистанційно. Хоча це доволі незвично і студентам, і викладачам, але учасники нашого форуму та їх наукові керівники виявили значну наполегливість і бажання до наукових досліджень.

Форум відбувся в дистанційному режимі, доповіді надсилались в організаційний комітет на електронну пошту. Співробітники кафедри ФЗТД їх приймали, обробляли, зв’язувались з керівниками з метою уточнення змісту та даних. Також успішна підготовка до форуму стала можливою завдяки співпраці всіх членів організаційного комітету.

На форумі "Сучасні технології: досягнення та перспективи» було представлено 17 доповідей. Були представили змістовні та цікаві доповіді, які підготували викладачі кафедр Первомайської філії НУК. Молоді дослідники представили свої роботи з різноманітних галузей технології. Вони представили на форумі теми, які їм цікаві  як майбутнім фахівцям – і це перший крок у науку. Багато хто з них планує продовжувати свою роботу у лабораторіях інституту.

Відмінністю цьогорічного заходу також стала та обставина, що в нашому форумі прийняв участь студент Мигіївського аграрного коледжу – навчальним заклад, з яким нас пов’язує багаторічне співробітництво.

Також помітно, що досить багато студентів зацікавились екологічною тематикою. Тобто молоді люди вважають цей напрям досліджень пріоритетним для сучасного фахівця. Є цікаві доповіді, які пов’язують інформаційні технології із економіко-фінансовою сферою діяльності людини, теплоенергетикою. Зрозуміло, що і сучасний стан в освітній сфері країні не залишився поза увагою молодих науковців: декілька доповідей стосується дистанційної освіти, в яких просліджуються власний досвід користування певними платформами.

Директор ПФ НУК підбив підсумки  проведення ХIII Студентського науково-практичного форуму «Сучасні технології: досягнення та перспективи» та відзначив найкращі тематики досліджень наших студентів.

Тематика, яка була представлена на форумі

ПІБ

наукового керівника

Тема доповіді або 

назва напрямку

ПІБ

студента

Анастасенко С.М.

Ксилемний фільтр для води

 Вівтюк О.В.

Тарасов І.В.

Відтворювальна енергія

 Столяр Д.В.

Гришина Л.О.

Роль інформаційних технологій у забезпеченні ефективності комерційної діяльності

 Філіпішина К.І.

Анастасенко С.М.

 

Використання сонячно-водневої енергії на присадибній ділянці

 Васюта В.А.

Гордієнко М.Л.

 

Відкриття гравітаційних хвиль

 Двуліт Ю.Ю

Гавриленко Н.В.

 

Застосування кібернетичного підходу в екологічному управлінні

 Заболотня Т.С.

Анастасенко С.М.

 

Комп'ютерне моделювання як метод досліджень реальних об'єктів

 Балаховський В.А.

Доценко С.М.,

Нестеренко В.В., Грабовенко О.І.,

Швець І.А.

Система навантаження на базі гідравлічного гальма  для випробувань високообертового 

дизеля малої потужності

 Топльницкий Ю.Ю.,     Рахно В.В.

Капура І.А.

 

Системи розпізнавання обличь: загадки і загрози

 Капура Д.В.

Козіцька Н.О.

 

Електронний документообіг як

сучасне дистанційне спілкування

 Заболотна Н.С.,   Гончар А.С.

Маринов О.В.

Використання теплової та електричної енергії сміттєспалювальних заводів України

 Отченаш С.В.

 

Капура І.А.

Система автоматизації «розумний дім» на основі технології KNX

 Сологуб Д.І.

Грищенко О.В.

 

Місце електронного лікарняного в системі державних електронних інформаційних ресурсів

 Гудзь Д.В.

Лисих А.Ю.

 

Виплавка сталі: історія та сучасність

  Пархоменко І.В.

Тарасов І.В.

 

«Пластикова» загроза та шляхи її подолання

 Чабанов Б.В.

Гордієнко М.Л.

 

Сергій Корольов – головний конструктор перших ракетно-космічних систем, основоположник практичної космонавтики (до 60-річчя першого польоту людини у космос)

 Булгак Д.О

Лисих А.Ю. 

 

Екологічна сировина для тари та упаковки

 Самарін М.Л.

Тези доповідей учасників ХIII Студентського науково-практичного форуму "Сучасні технології: досягнення та перспективи"

 

 

 

 Робоча зустріч команди проекту DigEco Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова. Вирішення робочих питань, обговорення плану роботи і результатів тренінгів. Окремий позитив - отримання подарунків від партнерів з лого Erasmus!
  
   The working meeting of DigEco NUS project team. Solving work issues, discussing the work plan and training results. An additional positive moment is in receiving gifts with the Erasmus logo from our dear partners!
 
 
 
Матеріал підготовлено
Інноваційним центром - д.е.н. , професор Філіпішина Лілія Михайлівна