Ukrainian English German Polish

 

 

ГРИШИНА

ЛАРИСА ОЛЕКСАНДРІВНА

Посада: в.о. завідувача кафедри "Економіки, обліку та підприємництва", професор НУК, к.е.н., доцент

Кандидат економічних наук, професор

Наукові інтереси: інноваційно-інвестиційна політика розвитку машинобудівного комплексу.

Викладає дисципліни: Економічна діагностика, Економіка підприємства, Економіка та організація об’єднань підприємств, Фінансовий менеджмент

Публікації: автор понад 100 наукових та науково-методичних праць.

МІГАЙ НАТАЛЯ БОРИСІВНА 

Посада: к.е.н., доцент кафедри «Економіки, обліку та підприємництва»

Кандидат економічних наук, доцент

Наукові інтереси: підвищення ефективності використання науково-технічного та виробничого потенціалу підприємств в умовах макроекономічної нестабільності.

Викладає дисципліни: Політекономія, Потенціал і розвиток підприємства,  Макроекономіка, Економіка і організація інноваційної діяльності

Публікації: автор понад 50 наукових та науково-методичних праць.

ФІЛІПІШИНА

ЛІЛІЯ МИХАЙЛІВНА

Посада: д.е.н., професор кафедри «Економіки, обліку та підприємництва»

Доктор економічних наук, професор

Наукові інтереси: цінова політика  та особливості системи ціноутворення на підприємствах в сучасних умовах розвитку економіки України, проблеми малого бізнесу та сталого розвитку економіки регіону.

Викладає дисципліни: Управління розвитком підприємства, Корпоративне управління, Стратегія підприємства, Обґрунтування господарських рішень та оцінювання ризику, Підприємництво і бізнес- культура

Публікації: автор понад 150 наукових та науково-методичних праць

ЖУВАГІНА 

ІРИНА ОЛЕКСАНДРІВНА

Посада: декан інженерно-економічного факультету ПННІ НУК імені адмірала Макарова

Кандидат економічних наук, доцент 

Наукові інтереси: питання інвестиційної привабливості й інвестиційно-інноваційної політики сучасних підприємств та підвищення їх фінансової стійкості в контексті перманентного розвитку сьогодення; дослідження проблематики бізнес-середовища та бізнес - культури в умовах глобалізації України.

Викладає дисципліни: Геоекономіка, Регіональна економіка, Мікроекономіка.

Публікаціїавтор понад 100 наукових та науково-методичних праць

 

 

ХМАРСЬКА ІРИНА АНАТОЛІЇВНА

Посада:к.е.н.,доцент кафедри «Економіки, обліку та підприємництва»

Кандидат економічних наук, доцент

Наукові інтереси: комплекс маркетингових комунікацій в комерційно-господарській діяльності підприємств

Викладає дисципліни: Маркетинг, Маркетингові дослідження, Планування і контроль на підприємстві.

Публікації: автор понад 50 наукових та навчально-методичних праць

 

 

КОЗІЦЬКА НАТАЛЯ ОЛЕКСАНДРІВНА

Посада: к.е.н., доцент кафедри «Економіки, обліку та підприємництва»

Науковий ступень: кандидат економічних наук.

Наукові інтереси: бухгалтерський облік, аналіз та контроль галузей народного господарства

Публікації: автор понад 60 наукових та науково-методичних праць

Викладає дисципліниАналіз господарської діяльності, Фінансовий аналіз,  Внутрішньогосподарський контроль, Звітність підприємства, Фінансовий облік за видами  діяльності

 

ГАВРИЛЕНКО НАТАЛІЯ ВІКТОРІВНА

Посада: к.е.н., доцент кафедри «Економіки, обліку та підприємництва»

Науковий ступень: кандидат економічних наук.

Наукові інтереси: податкове стимулювання малого та середнього підприємництва

Публікації: автор понад 80 наукових та науково-методичних праць

Викладає дисципліни: Оподаткування, Облік і звітність в оподаткуванні, Управлінський облік, Стратегічний управлінський облік

   

ГРИЩЕНКО ОЛЕНА ВАЛЕНТИНІВНА

Посада: к.е.н., доцент кафедри «Економіки, обліку та підприємництва»

Науковий ступінь: кандидат економічних наук.

Наукові інтереси: аналітичне та обліково-економічне забезпечення маркетингової   діяльності підприємств молокопереробної галузі;  облік і аудит галузей народного   господарства

Публікації: автор понад 80 наукових та науково-методичних праць

Викладає дисципліниБухгалтерський облік, Фінансовий облік, Організація і  методика аудиту, Організація бухгалтерського обліку, Бухгалтерський облік в управлінні   суб’єктами господарювання

 

Учбово-допоміжний персонал

КУЧЕР ІРИНА ВОЛОДИМИРІВНА

Посада: лаборант кафедри 

Освіта: вища, спеціальність "Технологія машинобудування"